Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
3 Marktgroepen

3. Marktgroepen

Inhoudsopgave arrow-up-supersmall-orange
3.1 Healthcare
3.2 Identification Systems
3.3 Light Controls
3.4 Livestock Management
3.5 Retail
3.6 Security Management
3.7 Staffing Solutions

3.1 Healthcare

Nedap Healthcare ontwikkelt softwarediensten die zorg, logistieke en administratieve processen in de zorgsector digitaliseren en automatiseren.

De vraag naar innovatieve oplossingen en de behoefte aan technologie ter ondersteuning van zorgprocessen nemen onverminderd toe. Healthcare heeft inmiddels sterke marktposities in Nederland in de verschillende sectoren voor langdurige zorg. De marktgroep is marktleider in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties) en heeft een leidende positie in de gehandicaptenzorg. Sinds 2018 heeft Healthcare ook een groeiende aanwezigheid in de markt voor geestelijke gezondheidszorg.

Nedap Michele Giebing 76

Ontwikkelingen 2020


Ons® softwareplatform

Veel zorgprofessionals werken inmiddels met het gebruiksvriendelijke Ons® softwareplatform. Dankzij het grote aantal functionaliteiten fungeert het als een kernsysteem voor veel zorginstellingen voor de administratieve, logistieke en zorginhoudelijke processen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Healthcare heeft ook in 2020 weer stappen gezet op het gebied van datagedreven zorg. Een voorbeeld is de ontwikkeling van Ons® Wondzorg, waarbij met behulp van foto’s en digitale beeldverwerking de ontwikkeling en genezing van een wond kan worden gevolgd. Dit jaar is met succes een pilot afgerond en naar verwachting wordt de dienst in het eerste kwartaal van 2021 gelanceerd.


COVID-19

In het Ons® softwareplatform is een COVID-19-registratiesysteem ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan klanten in de verpleeghuiszorg. De gegevens die hiermee verzameld worden, hebben onder meer Verenso geholpen bij het vragen van aandacht voor de schrijnende situatie die is ontstaan in de verpleeghuizen ten aanzien van het aantal besmettingen. Daarnaast is, in aanloop naar het landelijke vaccinatieprogramma, eind 2020 in een versneld traject gestart met het vorm geven van een vaccinatieregistratiesysteem. Daarmee wordt het proces voor de zorginstellingen gefaciliteerd en ontvangt het RIVM de vaccinatiegegevens voor het monitoren van het vaccinatieprogramma.

Omdat dergelijke gegevens niet zonder toestemming vrijgegeven mogen worden in het kader van de AVG, is binnen het systeem de voorziening in toestemmingsformulieren geïntegreerd. Het vaccinatieregistratiesysteem is inmiddels beschikbaar gesteld aan klanten.


Klantendag: Life met Ons®

Interactie met klanten en business partners tijdens de jaarlijkse klantendag resulteert iedere editie weer in waardevolle inzichten waarmee het platform verder kan worden verbeterd. In 2020 vond de klantendag volledig digitaal plaats: Life met Ons®. De marktgroep mocht online maar liefst 600 deelnemers verwelkomen.

Zie onderstaande video voor een impressie.


Screenshot 2021 02 09 at 14 57 59
Caren

Caren is de digitale gezondheidsomgeving waarmee mensen regie krijgen over hun eigen en elkaars gezondheid. Het helpt mantelzorgers bij het organiseren van zorg, het delen van informatie en het plannen van taken en behandelingen. Caren is gekoppeld aan het Ons® softwareplatform en verbindt zo mantelzorg met professionele zorg van instellingen. Caren is inmiddels het grootste zorgplatform van Nederland, waar meer dan 300.000 cliënten en mantelzorgers gebruik van maken. De effecten van COVID-19 maken het nut en de impact van Caren extra zichtbaar. Toen een bezoek aan zorginstellingen en verpleeghuizen in maart van dit jaar lastig tot onmogelijk werd, heeft Caren talloze mensen geholpen bij het in verbinding blijven en bij het inzicht houden in de fysieke en mentale gesteldheid van naasten. Deze ontwikkeling heeft bijgedragen aan de verdere groei van het product.

Na diverse ontwikkelingen en een uitgebreid certificeringstraject, heeft Caren afgelopen jaar officieel een PGO-certificering ontvangen. Daarmee voldoet ze aan het MedMij-afsprakenstelsel dat bedoeld is om het uitwisselen van zorggegevens tussen zorginstellingen, cliënten en patiënten te standaardiseren, waardoor mensen meer regie kunnen voeren over hun eigen zorg.

Luna

De marktgroep heeft verder gewerkt aan het in 2018 geïntroduceerde Luna, een nieuwe hardware tool. Deze toegankelijke, eenvoudig vorm gegeven digitale agenda in de vorm van een fotolijst is ontwikkeld om mensen in de begin- en middenfase van dementie grip op hun dag te geven. Luna vergroot de zelfraadzaamheid en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van leven. Het helpt zorgprofessionals bovendien efficiënter en effectiever te werken, onder meer door een koppeling met de digitale zorgomgeving Caren. In 2019 werd de succesvolle pilot afgerond en in 2020 is begonnen met de uitrol van de volgende fase.

Nuts

Nuts werd opgericht door onder meer een aantal teamleden van Healthcare. Het is een open source platform waarmee softwarepakketten in het zorglandschap kunnen worden gekoppeld. Het doel is een veilige en snelle gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Met het Nuts-initiatief streeft Nedap naar het ontsluiten van alle beschikbare zorggegevens van een cliënt, waar die zich ook bevindt. Het is een belangrijke voorwaarde om instellingoverschrijdende zorgprocessen te kunnen ondersteunen. De tractie van Nuts is ook in 2020 toegenomen en inmiddels dragen 6 verschillende softwareleveranciers actief bij aan de groei van Nuts.

Resultaten

In alle zorgmarkten waar Healthcare actief is (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg), neemt het marktaandeel toe. Ook voor 2021 wordt verdere groei verwacht, mede door kansen in de GGZ-markt.

“Onze bijdrage aan de totstandkoming van Nuts past helemaal in ons streven om samen met zorgprofessionals de Nederlandse zorg iedere keer verder te verbeteren.”

- Mark Weernink, Accountmanager Nedap Healthcare en voorzitter van Nuts

Barbara Trienen IMG 6133 Nedap jaarverslag2019 0024 01092020

3.2 Identification Systems

Nedap Identification Systems ontwikkelt hard- en software voor beveiligings-, verkeers- en parkeertoepassingen die de doorstroming bij gereguleerde voertuigtoegangen en van parkeerplaatsen optimaliseert.

De marktgroep is een toonaangevende wereldwijde speler in voertuigdetectie, voertuigidentificatie en voertuigtoegangscontrole. De slimme producten versterken en ondersteunen beveiligings-, parkeer- en verkeersmanagementsystemen.

201123 Martin Hogeboom N040

Ontwikkelingen 2020

In 2020 is gewerkt aan het aanscherpen van de drie kernproposities, SENSIT, readers en MOOV. Daarbij was het uitgangspunt om een nog scherpere marktoriëntatie aan te brengen. Voor alle proposities zijn op dit punt mooie stappen gezet waarmee de relevantie verder toegenomen is.


SENSIT

Met SENSIT is de marktgroep Identification Systems goed gepositioneerd op het gebied van slim beheer van parkeerplaatsen op basis van draadloze sensoren. De door SENSIT gegenereerde parkeerdata ondersteunen in het beter vorm geven van het handhavings- en geleidingsproces in omgevingen met een hoge parkeerdruk. Het systeem levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het creëren van gedetailleerde handhavings- en mobiliteitsinzichten. In 2020 is verder vorm gegeven aan diverse partnerships met platformen die verwijzings- en handhavingsprocessen sturen waarmee eindgebruikers volledig ontzorgd kunnen worden.


Reader portfolio

Het reader portfolio van de marktgroep, bestaande uit de productlijnen Transit, uPASS en ANPR, maakt langeafstandsidentificatie van voertuigen bij gereguleerde doorgangen mogelijk. Door de diversiteit in het productportfolio kunnen deze oplossingen in tal van scenario’s worden toegepast. Van toegangsregulering bij commerciële parkeerplaatsen tot land-to-airside toegangsprocessen op vliegvelden met volstrekt andere veiligheidseisen en condities. Er is een complete mix aan producten beschikbaar, die aan het optimaliseren van deze processen een belangrijke bijdrage levert. Het voertuigidentificatieportfolio onderscheidt zich onder meer door de eenvoud waarmee haar producten kunnen worden geïntegreerd met andere systemen. Inmiddels is het volledige readerportfolio OSDP-compatibel gemaakt, een internationale standaard waarmee een betere aansluiting is gecreëerd op systemen van access control partijen wereldwijd. In dat kader is ook het Electronic Acces Control Program gelanceerd. Met dit programma wordt het voor leveranciers en installateurs van toegangscontrolesystemen eenvoudig gemaakt om Nedap langeafstandsidentificatie te integreren in de oplossingen die aan hun klanten worden aangeboden.


MOOV

De marktgroep positioneert zich met het product MOOV, met name in Nederland en België, op het gebied van voertuigtoegangscontrole in stedelijke gebieden, in recreatieve omgevingen en bedrijfsverzamelgebouwen. MOOV bepaalt, nadat voertuigen geïdentificeerd zijn aan de hand van bijvoorbeeld het kenteken of een digitale pas, of deze toegang krijgen tot een bepaalde omgeving. Het beschermt tegen toegang door ongeautoriseerde voertuigen en vereenvoudigt allerlei omliggende en veelal repetitieve processen. Er is in 2020 een mooie toename van het aantal opdrachtgevers in onder andere stedelijke omgevingen gerealiseerd. In toenemende mate is er ook buiten Nederland belangstelling voor deze productlijn.


Zichtbaar en verbonden blijven

Identification Systems neemt zo’n vijfentwintig keer per jaar deel aan vakbeurzen en events wereldwijd. Het is een van de marketingactiviteiten die jaarlijks ingezet wordt om de doelgroep, systeemintegratoren, bewust te maken van de oplossingen die Nedap biedt in automatische voertuigidentificatie. COVID-19 maakte participeren onmogelijk. Om toch in contact te blijven met de doelgroep en om nieuwe klanten te kunnen aantrekken, bewees het instrument webinars direct zijn grote waarde. Verschillende registraties van webinars zijn hier te bekijken.
Resultaten

COVID-19-maatregelen hebben tot vertraging bij de opdrachtverstrekking en installatie van verschillende projecten geleid. Dit heeft geresulteerd in een daling van de omzet van de marktgroep. Het is nog onzeker hoe de COVID-19-crisis zich ontwikkelt. Daardoor is er geen betrouwbare verwachting te geven van de omzetontwikkeling in 2021.

3.3 Light Controls

Nedap Light Controls levert duurzame verlichtingsoplossingen die het gebruik van energie en grondstoffen verminderen en bijdragen aan een efficiënt productieproces, productiviteitsverhoging en een prettiger werkomgeving.


Luxon

Met het wereldwijde toonaangevende platform voor connected lighting, Luxon, levert Light Controls elektronica en softwarediensten voor lichtmanagement. De marktgroep richt zich op ondernemingen die actief zijn in een industriële, logistieke of big box-retailomgeving. Luxon maakt lichtmanagementstrategieën mogelijk die de productiviteit verhogen, bijdragen aan een prettiger werkomgeving en bovendien zorgen voor significante besparingen in energie- en onderhoudskosten.


UV-driver technologie

Light Controls is wereldwijd leidend in slimme UV-driver technologie. Die wordt onder meer toegepast voor het versneld drogen van inkten en het uitharden van coating en verf. Daarnaast is UV-licht een effectief en milieuvriendelijk middel voor waterzuivering en -behandeling en kent ook verschillende desinfectietoepassingen.

Barbara Trienen IMG 5306 Nedap jaarverslag2019 0015 01092020

Ontwikkelingen 2020


Connected lighting

De marktadoptie van connected lighting en ook van Luxon, is in 2020 verder gegroeid. Dat komt onder meer door een toenemend bewustzijn bij eindgebruikers over de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing. Ook de propositie Lighting as a Service (LaaS) heeft dit jaar weer aan populariteit gewonnen. LaaS biedt eindgebruikers de mogelijkheid verlichtingsdiensten zoals connected lighting in abonnementsvorm af te nemen, waarmee kapitaalinvesteringen worden voorkomen. In veel gevallen wenden partijen gerealiseerde energiebesparingen aan om de kosten van LaaS te dekken, wat direct zorgt voor een positieve cashflow. Partijen die hebben gekozen voor Luxon zijn zonder uitzondering tevreden over gerealiseerde besparingen. Zij kiezen dan ook bij nieuwe verlichtingsprojecten vaak weer voor het platform. Voor de marktgroep was dat, in navolging op 2019, ook in 2020 reden voor een sterke focus op eindklanten met grote aantallen lichtpunten.

Een ander belangrijk aspect voor connected lighting is de groeiende bewustwording over de relatie tussen de kwaliteit van licht en menselijk welzijn: human centric lighting. Dit drijft de vraag naar verlichtingsoplossingen, waarbij de kleursamenstelling van licht dynamisch wordt aangestuurd op basis van onder andere de stand van de zon, het type werk en sfeer. Voor de dynamische aansturing is Luxon bij uitstek geschikt.

Lees hier over de toegevoegde waarde van connected lighting voor Solidd Steel Structures (alleen beschikbaar in het Engels).


UV-driver technologie

Ondanks dat de vraag naar UV-driver technologie in bijvoorbeeld scholen, kantoren en ziekenhuizen een stijging liet zien na maart, nam de totale vraag naar UV-driver technologie af. Ondanks dat tijdig is voorgesorteerd op het internationale Ballastwaterverdrag, heeft de toepassing van ballastwaterbehandelingssystemen in schepen vertraging opgelopen door COVID-19. Het Ballastwaterverdrag bepaalt dat nieuwe schepen voorzien moeten zijn van dergelijke systemen om ballastwater te behandelen. Ook dit had een negatief effect op de vraag naar onze UV-driver technologie.

Echter, door strengere milieueisen en een toenemende behoefte aan (kosten) efficiëntie en duurzaamheid, is de verwachting dat de vraag naar UV-driver technologie over de hele linie op termijn weer zal stijgen.

6 copy

3.4 Livestock Management

Nedap Livestock Management levert wereldwijd technologische oplossingen voor de melkveehouderij en varkenshouderij.

De marktgroep Livestock Management helpt veehouders wereldwijd met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Zij speelt met haar producten in op de noodzaak efficiënter en duurzamer te produceren vanwege de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten, maar ook op het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn. Daarnaast is er focus op de behoefte aan meer werkplezier en een acceptabele werkdruk bij veehouders. Er wordt een verdere toename verwacht van het aantal melkveehouders dat investeert in procesautomatisering op basis van individuele dieridentificatie en-data.

Ontwikkelingen in 2020

Melkveehouderij

Nedap CowControl

Livestock Management heeft in 2020 succesvol verder gebouwd aan de leidende marktpositie van Nedap CowControl, het toonaangevende monitorings- en managementsysteem voor melkkoeien. CowControl helpt bij het maximaliseren van de prestaties van melkkoeien en de efficiëntie van een melkveebedrijf. De propositie heeft in 2020 bijgedragen aan de omzetgroei. De CowControl systemen worden al langer succesvol vermarkt via leveranciers van melkwinningssystemen. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in een nieuw distributiekanaal bestaande uit geneticabedrijven, die CowControl complementair aan hun eigen oplossingen kunnen verkopen. Die benadering heeft in 2020 vruchten afgeworpen.

Bekijk ook onderstaande video: Arthur Crutchley (Verenigd Koninkrijk) over Nedap CowControl.

Download 1

Nedap Augmented Reality-tool

De Nedap Augmented Reality-tool is in 2020 verder ontwikkeld in combinatie met het Nedap Koe Positiebepalingssysteem. De prijswinnende tool maakt het mogelijk om met een HoloLens relevante informatie interactief te projecteren boven de koe. Naar verwachting gaan innovatieve veehouders in de markt het product begin 2021 toepassen om er ervaringen mee op te doen. Er zijn in dit stadium al melkveehouders nauw betrokken bij het ontwikkelproces, met het oog op een succesvolle introductie.

Nedap SmartFlow

Met de Nedap SmartFlow ontwikkelde de marktgroep een doorstroommelkmeter. Dit is niet alleen een doorbraak op het gebied van melktechniek, maar biedt ook een groot installatievoordeel, omdat deze melkmeter voor het eerst volledig draadloos functioneert. De Nedap SmartFlow registreert de melkproductie van individuele koeien tijdens het melken zeer nauwkeurig. Dat geeft melkveehouders operationele en strategische prestatie-inzichten. De SmartFlow stuurt bovendien verschillende geautomatiseerde processen in de melkstal aan. In 2020 kreeg het product een ICAR-certificering, een belangrijke voorwaarde naar het wereldwijd vermarkten van de propositie. Verder waren in 2020 goed de positieve effecten op de omzet te zien van jarenlange investeringen in de juiste positionering, infrastructuur, distributiekanalen en marketing. Er werd een versnelde transitie gemaakt naar online marketing en er zijn zeer succesvolle digitale acties en webinars gerealiseerd.

Varkenshouderij

Met name in China, een belangrijke afzetmarkt, zijn in 2020 door varkenshouders alle zeilen bijgezet om de varkenspopulatie weer op niveau te brengen na de Afrikaanse varkenspest die sinds 2019 heerst. De professionaliseringsslag die daarvan het gevolg is, heeft geresulteerd in een sterk toegenomen vraag naar de producten van de marktgroep. De marktgroep beschikt nu over verschillende succesvolle proposities gericht op de varkenshouderij.

Nedap ProSense

Met name Nedap ProSense heeft een sterke groei doorgemaakt in China. Het systeem geeft inzicht in individuele varkensprestaties met het Nedap Varkens Prestatie Test-systeem, dat nauwkeurig en consistent de belangrijkste indicatoren meet.

Nedap PorkSense

Nedap PorkSense is een systeem dat vleesvarkens sorteert op basis van gewenst gewicht. Ook weegt het elk individueel varken en stuurt het automatisch naar de ruimte waar het varken het gewenste voer krijgt voor optimale groei.

Nedap SowSense

De geavanceerde Nedap SowSense-oplossingen voor het voeren van zeugen zorgen ervoor dat dieren op individuele basis en op een welzijnsvriendelijke manier, kunnen worden gevoerd en gemanaged in verschillende fasen van de drachtcyclus. Dit optimaliseert de voeropname waardoor zeugen en biggen gezonder blijven en beter presteren.

Bekijk ook onderstaande video: Bryden Hope (Canada) over Nedap SowSense (alleen Engelstalig).

Download

Nedap Farrowing Feeding is een nieuw SowSense-product en ontwikkeld om controle over de voeropname van zeugen tijdens de lactatie (melkvoeding) in de kraamstal te bieden. Het werd in 2020 uitgebreid met een draadloze Activator, die varkenshouders in staat stelt zeugen in de kraamstal vraaggestuurd te voeren en hun gezondheid te monitoren. Het product is bijzonder eenvoudig te installeren en verlaagt voor varkenshouders sterk de drempel om een eerste stap te zetten in de automatisering van hun zeugenhouderij.

Resultaten

De goede en langdurige relaties met business partners hebben in 2020 opnieuw bijgedragen aan het succes van de marktgroep. Het heeft bovendien geholpen een noodgedwongen afname van het aantal reisbewegingen goed op te vangen. De marktgroep liet in 2020 een hogere omzet zien. Beide onderdelen van de marktgroep, melkveehouderij en varkenshouderij, hebben daaraan bijgedragen. Voor het komende jaar verwacht de marktgroep verdere groei.

201123 Martin Hogeboom N068 B

3.5 Retail

Nedap Retail ontwikkelt en vermarkt wereldwijd oplossingen op basis van RFID en geeft retailers die op grote schaal opereren op artikelniveau inzicht in hun voorraden, waar ter wereld deze voorraden zich ook bevinden. Dit zorgt voor optimaal voorraadbeheer, vereenvoudigde winkelprocessen en voorkoming van derving.

De marktgroep heeft twee proposities: het voorraadbeheerplatform !D Cloud en iSense, een portfolio van antiwinkeldiefstalsystemen.

!D Cloud

!D Cloud is een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing waarmee retailers optimale voorraadbeschikbaarheid kunnen creëren door het gebruik van RFID-technologie. Het softwareplatform ondersteunt standaard alle grote leveranciers van RFID handhelds en terminals en beschikt over een eenvoudige integratie met bestaande ERP- en voorraadbeheersystemen. Het platform is schaalbaar en snel uit te rollen op internationaal niveau, omdat het geen IT-hardware infrastructuur in winkels nodig heeft.

iSense

iSense is een portfolio van antiwinkeldiefstalsystemen dat gebruik maakt van RFID-technologie. De oplossingen zijn ontwikkeld voor gebruik in winkels en richten zich op het voorkomen van derving voor retailers. Deze propositie laat inmiddels steeds meer tractie zien door de opkomende populariteit van nieuwe checkout oplossingen die beveiligd kunnen worden met RFID.

Nedap Michele Giebing 104

Ontwikkelingen in 2020

De afgelopen jaren heeft de marktgroep met haar productontwikkeling voorgesorteerd op groei van de omnichannel retailmarkt. Onvoorzien was echter de impact van de COVID-19-pandemie. De daaropvolgende lockdowns wereldwijd hadden tot gevolg dat bepaalde bedrijfstakken volledig stilvielen en de voorziene groei niet doorzette. De ontstane volatiele marktomstandigheden hebben, ondanks de goede start van het jaar, veel inspanning gevraagd van de marktgroep.

Optimaal voorraadbeheer

Een keerzijde van de pandemie is de stijging van online verkopen, waarbij levering vaak vanuit de winkel plaatsvindt. Dat maakt voorraadbeheer nog belangrijker dan anders. Nedap’s RFID-technologie helpt retailers met accuraat inzicht in de voorraden, cruciaal voor optimale voorraadbeschikbaarheid. Door de ontstane situatie is de interesse in deze oplossing gedurende het jaar toegenomen. In 2020 werden zowel in Europa als in de Verenigde Staten, meer klanten voor het Nedap RFID-platform verwelkomd.

Fast prototyping

Retailers willen graag snel en eenvoudig zien hoeveel mensen zich bevinden in hun winkels. Daarom heeft de marktgroep veel energie gestoken in fast prototyping sinds de start van de pandemie. Dit stelt in staat om ideeën sneller te toetsen in de praktijk. Binnen een maand werd met deze aanpak een relatief eenvoudige applicatie ontwikkeld, die gebaseerd is op reeds aanwezige klantentelsensortechnologie. De applicatie wordt inmiddels wereldwijd in zo’n 1.200 winkels toegepast. De marktgroep zal zich in de toekomst frequenter op deze vorm van productontwikkeling toeleggen.


Lees hier verschillende nieuwsartikelen over merken die de marktgroep afgelopen jaar heeft verwelkomd als klant.

Resultaten

In 2020 is verder gewerkt aan het ontwikkelen van het key accountmanagement om de positie van de marktgroep bij leidende internationale ketens verder te versterken. Nieuwe productontwikkelingen bieden veel perspectief voor de toekomst. Maar de retailsector is bij uitstek geraakt door de impact van de COVID-19-pandemie, onder meer door tijdelijke winkelsluitingen in veel regio’s. De omzet is dan ook gedaald door deze uitzonderlijke marktomstandigheden. Tegelijkertijd is door de situatie de markt voor online winkelen sterk gegroeid, wat ook kansen biedt. De marktgroep is goed gepositioneerd om hierop in te spelen. Vanwege de onzekerheid over de duur en de effecten van de COVID-19-crisis, kan geen betrouwbare schatting van de omzetontwikkeling in 2021 worden gemaakt.

“We hebben in zeer korte tijd een softwareoplossing ontwikkeld, die bezoekers en winkelpersoneel letterlijk de ruimte geeft veilig te zijn.”

- Jelle Clemens, Product Manager Nedap Retail

Building 2000x1164

3.6 Security Management

Nedap Security Management is met name actief in Europa en ontwikkelt beveiligingssystemen voor bedrijven, overheidsinstellingen, scholen, ziekenhuizen, luchthavens, productielocaties en publieke ruimtes.

Voor Security Management waren de effecten van COVID-19 relatief laat merkbaar. De pandemie versterkte en bevestigde eerder gemaakte keuzes en overwegingen. Waar het gaat om de impact van COVID-19 op (het bedienen van) internationale klanten zijn er grote verschillen. Zo heeft een aantal partijen besloten aanzienlijk te investeren in security, terwijl bij andere partijen investeringen zijn uitgesteld en projecten tijdelijk zijn stop gezet. De marktgroep heeft een sterke focus op nieuwe trends en ontwikkelingen die op de lange termijn zouden kunnen voortkomen uit deze pandemie, zodat daar tijdig op kan worden geanticipeerd. Andersoortig toekomstig gebruik van kantoren en groei van het aantal logistieke hubs zijn hier voorbeelden van.

AEOS

Met AEOS, een schaalbaar web based beveiligingssysteem op basis van intelligente netwerktechnologie, heeft Security Management een leidende marktpositie in Europa. In 2020 is verder geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, waardoor het platform up-to-date is en blijft.

Bekijk ook onderstaande video: Lufthansa Technik (Engelstalig ondertiteld).

Schermafbeelding 2021 02 18 om 20 34 31
Enterprise Professional Services

Enterprise Professional Services (EPS), voorheen het Global Client Program, is een belangrijke propositie van de marktgroep. Met EPS worden multinationals op basis van een kosteneffectief en efficiënt raamwerk ondersteund bij het standaardiseren van de beveiliging in al hun gebouwen wereldwijd. Sinds 2020 wordt het programma in de vorm van modules aangeboden. Daarmee is voor internationale organisaties de drempel verlaagd om met Nedap hun beveiligingsvraagstukken op te lossen.

Channel Partner Program

Ook in 2020 is veel energie gestoken in de optimalisatie en rationalisatie van het wereldwijde channel partner netwerk. Het doel van het succesvolle programma is om eindklanten meer keuze te geven in partners die beveiligingsprojecten met Nedap-producten kunnen uitvoeren.

Ontwikkelingen in 2020

Als onderdeel van commercial excellence is ook door Security Management aanzienlijk geïnvesteerd in digitale marketing. Zo zijn in 2020, soms als alternatief voor fysieke bijeenkomsten en events, succesvolle webinars georganiseerd. Daarnaast is ingezet op LinkedIn-campagnes en is er een sterke verbeterslag gemaakt op het CRM-systeem van de marktgroep. De focus op marketing automation is al met al flink versneld door COVID-19. De marktgroep heeft in 2020 een aantal toonaangevende partijen mogen toevoegen aan haar klantportfolio, waaronder Koninklijke Philips Electronics, Saudi Aramco en de Vlaamse overheid.

Resultaten

Over het gehele jaar heeft de omzet van de marktgroep Security Management (systemen voor toegangsbeheer en beveiliging) een daling laten zien. In het vierde kwartaal steeg de omzet in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Met AEOS heeft Security Management een leidende marktpositie in Europa. De spreiding van de sectoren waarin Security Management actief is, heeft een dempend effect gehad op de omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis. Echter, mede door het projectmatige karakter van de omzet is er geen betrouwbare schatting te geven van de omzetontwikkeling in 2021.

“De succesvolle pilot bleek de start van een nauwe samenwerking.”

- Timon Padberg, Sales Manager Global Clients

Barbara Trienen Nedap Healthcare020011 IMG 237206032019 jsm captureone

3.7 Staffing Solutions

Nedap Staffing Solutions ontwikkelt bedrijfsonafhankelijke software voor de uitzendbranche en HR-afdelingen van organisaties. Haar producten zijn praktisch, intuïtief in gebruik en eenvoudig te implementeren.

Staffing Solutions ontwikkelt producten die het werk van HR-professionals, zoals intercedenten, effectiever, leuker en gemakkelijker maken. Het draagt bij aan het succes van organisaties. Haar pay-off, Laat het om mensen gaan, past naadloos bij het Nedap-brede beginsel first people, then technology.

Tot nu toe staat de PEP-productlijn centraal in het aanbod van de marktgroep. Die bestaat uit oplossingen voor urenregistratie en roosteren van flexwerkers en medewerkers. De afgelopen jaren heeft de marktgroep een nieuwe generatie proposities ontwikkeld. Voor de uitzendbranche is dat Source en voor organisaties ontwikkelde het team van Staffing Solutions Flux.

Ontwikkelingen in 2020

Source

Marktonderzoek en ervaringen in het veld lieten zien dat er veel ruimte voor verbetering was in de relatie tussen intercedent en flexkracht. Een relatie die cruciaal is om flexkrachten optimaal in te zetten. Het was het startpunt van Source: een softwaredienst waarbij intercedenten ondersteund worden bij het koppelen van flexkrachten aan inleners. Het eerste resultaat is een app waarmee flexkrachten toegang krijgen tot hun rooster en urenregistratie en die bovendien een communicatiemogelijkheid met het uitzendportaal biedt. In juli 2020 ging Source voor intercedenten live. Al in september volgden de eerste succesvol afgeronde implementaties.


Flux

Voor ondernemingen is het steeds vaker een uitdaging de gewenste omvang van de workforce te bepalen. De marktgroep ontwikkelde Flux: een platform dat realtime informatie geeft over de aanwezigheid en behoefte aan vast en flexibel personeel op de werkvloer. In oktober 2020 is het product gelanceerd. Ondanks grote interesse voor de oplossing bij uitzendorganisaties, veroorzaken de huidige omstandigheden een aarzeling in de markt en worden daadwerkelijke opdrachten uitgesteld.

Schermafbeelding 2021 02 18 om 21 29 26
Marktbewerking

In 2020 vond binnen Nedap een verbeterslag van de salesprocessen plaats, met onder meer een grotere focus op leadgeneratie. Staffing Solutions heeft hierin het voortouw genomen en de waarde bewezen van verbeterde automatiseringsondersteuning in alle fasen van het verkoopproces. Door het jaar heen vergrootte zij haar zichtbaarheid met een nieuwe marketingstrategie, verkreeg ze meer inzicht in de effectiviteit van marketingactiviteiten en was de marktgroep te horen op de radio met een commercial.

Resultaten

Staffing Solutions is goed gepositioneerd in de uitzendmarkt in Nederland met haar proposities en ondervond sinds maart de gevolgen van COVID-19. Het aantal uitzendbureaus dat kiest voor Nedap groeit, maar de terugloop in het aantal verwerkte uren zorgde voor een daling van de omzet van de marktgroep. De afgelopen jaren heeft de marktgroep een nieuwe generatie proposities ontwikkeld waarmee flexibele pools van vaste medewerkers en flexkrachten goed kunnen worden beheerd. In de huidige volatiele marktomstandigheden is er meer vraag naar dit soort producten. Gezien de onzekerheid die de COVID-19-crisis brengt in de uitzendmarkt in Nederland, is het voor 2021 niet mogelijk om een betrouwbare schatting te geven maken van de omzetontwikkeling van de marktgroep Staffing Solutions.

“We zijn daarbij zeer kritisch, ook naar elkaar. Dat levert de mooiste resultaten op.”

- Alex de Coninck, directeur van uitzendorganisatie The Professionals Group

© 2021 Nedap N.V. All rights reserved

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het officiële jaarverslag kan hier gedownload worden.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white