Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Voorwoord CEO

Net als veel bedrijven ondervond ook Nedap gevolgen van de COVID-19-pandemie. Desondanks hebben we snel kunnen reageren en inspelen op de uitzonderlijke en sterk veranderende omstandigheden gedurende het verslagjaar en zijn wij trots op hoe de Nedap-medewerkers een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben laten zien richting onze klanten, collega’s en de organisatie. Ruben Wegman (CEO) kijkt terug op 2020.

Nedap Michele Giebing 169

1. Over Nedap

Technology for Life is ons doel en drijft ons in alles wat we doen. Welke strategische uitgangspunten hanteren we daarbij en hoe participeren onze medewerkers hierin? Ons verhaal, bondig samengevat.

1.1 The Nedap Story
1.2 Feiten & Cijfers
1.3 Strategische uitgangspunten
1.4 De organisatie
1.5 Vijf jaar Nedap
1.6 Het aandeel Nedap
1.7 Medewerkerparticipatie
1.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2. Ontwikkelingen 2020

Een blik op de strategische ontwikkelingen en op de financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar. Met inzicht in hoe wij onze drie kernelementen, mensen, cultuur en leiderschap, de basis voor ons onderscheidend vermogen, voortdurend blijven ontwikkelen.

2.1 Inleiding
2.2 Strategie
2.3 Financiële gang van zaken
2.4 Mensen, cultuur en leiderschap
2.5 Vooruitzichten

Vrouw stoelen

3. Marktgroepen

Een beeld van de prestaties en ontwikkelingen van onze zeven marktgroepen in 2020. Hoe zijn zij omgegaan met de uitdagende marktomstandigheden en waar lag hun focus?

3.1 Healthcare
3.2 Identification Systems
3.3 Light Controls
3.4 Livestock Management
3.5 Retail
3.6 Security Management
3.7 Staffing Solutions

4. Governance

Inzicht in de samenstelling van de directie, de raad van commissarissen en in ons risicomanagement. Hoe borgt de organisatie de lange termijn waardecreatie?

4.1 Personalia directie
4.2 Personalia raad van commissarissen
4.3 Risicomanagement
4.4 Belastingen
4.5 Corporate Governance
4.6 Directieverklaring

Home

5. Verslag raad van commissarissen

De voornaamste bevindingen van de raad van commissarissen, op basis van hun rol toezicht te houden op het bestuur en op de voortgang van de algemene zaken en transparantie over de uitvoering van het remuneratiebeleid gedurende het verslagjaar 2020.

5.1 Verslag raad van commissarissen
5.2 Remuneratieverslag 2020

6. Jaarrekening

De geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening. Wat was de financiële stand van zaken van Nedap in boekjaar 2020?

6.1 Geconsolideerde jaarrekening
6.2 Vennootschappelijke jaarrekening
6.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
6.4 Statutaire bepaling inzake de winstbestemming conform artikel 45
6.5 Ondernemingen en leiding

© 2021 Nedap N.V. All rights reserved

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het officiële jaarverslag kan hier gedownload worden.

nedap-logo-wit-liggend
arrow-up-small-white